e-webinaria

Zarejestruj się na tej witrynie


Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Rzewuski Best Online z siedzibą ul. Wiśniowa 6, 05-091 Ząbki

Twoje prawa
Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług Serwisu e-webinaria.pl lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.

Cele przetwarzania i uzasadniony interes Administratora
Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do Serwisu e-webinaria.pl lub podczas ich edycji oraz zebrane informacje o Twojej aktywności w serwisie lub innych funkcjonalnościach (aplikacje, skrypty) (przeglądane strony, kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z usług) mogą być przetwarzane w celu marketingowym własnym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile) Administratora, wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.


Marketing naszych Partnerów
Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do Serwisu e-webinaria.pl lub podczas ich edycji oraz zebrane informacje o Twojej aktywności w serwisie lub innych funkcjonalnościach (aplikacje, skrypty) (przeglądane strony, kliknięcia, jeśli dotyczy: sposób w jaki korzystasz z serwisów, w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile marketingowe), będą wykorzystywane do prezentowania Ci webinariów i usług naszych Partnerów.

Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie serwisu

Potwierdzenie rejestracji otrzymasz przez email.


← Powrót do e-webinaria