Materiał wideo po webinarium IBM Service Management – zarządzanie usługami IT


Celem każdego przedsiębiorstwa jest zarabianie pieniędzy. Przy jednoczesnej redukcji ryzyka i kosztów firmy muszą dostarczyć wysokiej jakości produkty lub usługi. By było to możliwe w obecnych czasach niezbędne jest wsparcie systemów IT. Oznacza to, że firma musi kupić serwery, systemy operacyjne, aplikacje, bazy danych, urządzenia sieciowe. Mając oddziały i pracowników mobilnych muszą zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenia końcowe. Te urządzenia stanowią dla IT duże wyzwanie. To nie tylko są PCty, laptopy, ale coraz częściej tablety, smartphone’y. “Co gorsza” wielu z tych pracowników – przynosi własne urządzenia nad którymi IT nie mają już kompletnie kontroli, a pracownicy chcą mieć dostęp do danych.
Jakby tego było mało – coraz więcej aktywów ma w sobie technologie i oprogramowanie – np. maszyny górnicze, urządzenia pomiarowe, RFID, urządzenia medyczne a nawet całe budynki, nad którymi coraz częściej IT musi mieć kontrolę.
To wszystko działa w internecie, na środowiskach wirtualnych gdzie kontrola nad taką infrastrukturą stanowi ogromne wyzwanie.

Materiał nagrany w dniu 25 września 2013

Możemy pomoc nad tym zapanować.
IBM oferuje Państwu narzędzia do wykrywania zasobów. Dzięki nim wiemy co mamy, w jakiej konfiguracji, jaka jest relacja pomiędzy tymi elementami. Informacje te są przekazywane na bieżąco, więc dane na temat infrastruktury otrzymujemy w czasie rzeczywistym. Narzędzia te również wykrywają i pomagają zapobiegać ewentualnym problemom czyli. Dzięki nim możemy otrzymać np. informacje o wykorzystaniu cpu, które przekracza niebezpieczne poziomy i wiemy, że jeżeli trend ten się utrzyma to dojdzie do awarii. Wiedząc to możemy odpowiednio wcześniej zadziałać – by biznes nie odczuł że dzieje się coś złego. Jeżeli już jednak coś sie stało to system pomaga w tzw root cause analysis czyli wykrywaniu prawdziwych problemów a nie symptomów.
Narzędzia te pomagają tez priorytetyzować zadania w zależności od rożnych czynników i daje informacje działom IT, który serwer jest ważniejszy i należałoby się nim zająć na pierwszym miejscu.

IBM proponuje narzędzia, które pomagają w kontroli urządzeń końcowych. Niezależnie czy jest to PC, laptop, tablet, smartphone, terminal, kiosk, bankomat – wszystko jesteśmy w stanie kontrolować. Przez zarządzanie rozumiemy działania operacyjne i i kontrolę bezpieczeństwa tych urządzeń np. wykrywanie urządzeń końcowych, inwentaryzację hardwaru i softwaru, wysyłanie patch’y, dystrybucję oprogramowania, zdalną instalację systemów operacyjnych, analizę wykorzystania oprogramowania, zarządzanie bezpieczeństwem, podatnością na zagrożenia, zabezpieczenie przed wirusami czy wyciekiem danych.

Wszystkie te informacje gromadzimy w bazie danych: zmiany konfiguracji, wersji, zmiany stanu fizycznego, informacje na temat osób które dokonywały zmian – to wszystko zbieramy w jednym miejscu tak, by były dostępne dla administratorów lub operatorów narzędzia IBM – Service Desku.

Operatorzy Service Desku, który oferujemy, mają dostęp do wiedzy bardzo szczegółowej. IBM Service Desk jest najbardziej komplementarnym rozwiązaniem opartym o jedną platformę. Niezależnie czy mamy aktywa IT czy nie IT. Service Desk daje funkcjonalność help deskową, obsługę zgłoszeń, incydentów, problemów, zarządzanie zmianą i konfiguracją zgodnie z praktykami ITIL. Równocześnie mamy pełne zarządzanie zasobami IT: od podejmowania decyzji na temat zakupu, przeprowadzenia całego procesu zakupowego, podpisywanie i zarządzanie umowami, po cały cykl życia produktu – jego modyfikacje, naprawy, właścicieli aż po jego utylizację, czy sprzedaż.
To wszystko dla dostarczenia wysokiej jakości usług i podniesienia satysfakcji odbiorcy tych usług.

Rozwiązania IBM oparte są o jedne z najlepszych technologi – agentów monitorujących Tivoli Monitoring, narzędzia do wizualizacji, bazy danych DB2, narzędzia do raportowania Cognos.
Dzięki temu działy IT, nie tylko mają informacje na temat aktualnej sytuacji, ale na bazie tych danych mogą podejmować decyzje strategiczne odnośnie usług i infrastruktury IT.

Reasumując: możemy wykryć zasoby, monitorować je, zarządzać, automatyzować procesy, przechowywać historie na ich temat, kontrolować zdarzenia, tak by działy IT mogły mieć pełną informację, operatorzy Service Desku mogli szybko podejmować decyzje i rozwiązywać problem.