Zapraszamy na webinarium pt. Jak bezpiecznie i wydajnie przesyłać i przetwarzać kluczowe dane?


W trakcie webinarium pokażemy jak szybko i bezpiecznie otworzyć wartościowe zasoby i usługi IT w zupełnie nowych kanałach – dając swobodny dostęp klientom, pracownikom, i partnerom. Pokażemy również jak skutecznie zabezpieczać, zintegrować, sterować oraz optymalizować dostęp dla różnego rodzaju komunikacji poprzez jedną spójną platformę.

Zarejestruj się: https://www.e-webinaria.pl/events/zabezpieczenia-przesylanych-i-przechowywanych-informacji/