Aspekty bezpiecznego przechowywania gromadzonych danych firmowych


banner

Data: 28 marca 2019 r.
Godzina transmisji: 12:30 - 13:30AGENDA
 
 
W czasie webinarium będziemy poruszać takie tematy, jak:

* Gdzie najlepiej i najbezpieczniej przechowywać dane firmowe – lokalnie czy w chmurze?

* Kto tak naprawdę jest właścicielem naszych danych w chmurze publicznej?

* Czy dane są tam na pewno bezpieczne?

* Jak zabezpieczyć dane przed nieautoryzowanym dostępem?

* W jaki sposób bezpiecznie współdzielić i przesyłać pliki?

* Co zrobić w sytuacji wycieku danych?

* Co zrobić w sytuacji kradzieży lub utraty nośników danych?

* Jak w prosty sposób zapewnić zgodność z RODO?
Zarejestruj się na webinarium

Pamiętaj, że poniższe zgody są dobrowolne i możesz je cofnąć w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do chwili cofnięcia zgody. Przed udzieleniem zgód zapoznaj się z informacjami o przetwarzaniu danych umieszczonymi w treści zgód.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Netia S.A. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa. Dokonujemy współadministrowania Twoich danych osobowych wraz ze Spółkami z Grupy Netia, czyli Internetia sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, Telefonia Dialog spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 142A, 54-429 Wrocław, TK Telekom spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kijowskiej 10/12A, 03-743 Warszawa, zwanymi dalej „Współadministratorami”.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (dalej „IOD”) pod adresem email: iod@netia.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby Netia S.A., Biuro Bezpieczeństwa Korporacyjnego, ul. Taśmowa 7a, 02-677 Warszawa. U IOD uzyskasz również zasadniczą treść uzgodnień pomiędzy Współadministratorami.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO). Zgodę możesz wyrazić lub odmówić jej wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami tu zawartymi w pkt IV.;
IV. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

V. Okres przechowywania danych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu, aż wycofasz swoją zgodę.

VI. Odbiorcy danych Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:
a) naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) i innym odbiorcom, czyli podmiotom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, obsługę Klienta, działania marketingowe, sprzedaż usług;
b) w przypadku wyboru produktów i usług dodatkowych, w których sprzedaży uczestniczymy, Twoje dane zostaną przekazane podmiotom współpracującym świadczącym te usługi i dostarczającym produkty.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VIII. Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne.

Zgadzam się na używanie przez spółki z Grupy Netia S.A. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Zgadzam się na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych pochodzących od spółek z Grupy Netia S.A.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Rzewuski Best Online z siedzibą ul. Wiśniowa 6, 05-091 Ząbki
Twoje prawa
Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim ww. dane są przetwarzane w celu realizacji usług rejestracji do Serwisu e-webinaria.pl (regulamin serwisu) lub są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych.
Cele przetwarzania i uzasadniony interes Administratora
Twoje dane osobowe podane w formularzu rejestracji do Serwisu e-webinaria.pl lub podczas ich edycji oraz zebrane informacje o Twojej aktywności w serwisie lub innych funkcjonalnościach (aplikacje, skrypty) (przeglądane strony, kliknięcia, sposób w jaki korzystasz z usług) mogą być przetwarzane w celu marketingowym własnym (w tym niezbędna analityka, zestawianie w profile) Administratora, wobec czego możesz wyrazić sprzeciw.

1. Administratorem Twoich danych będzie ITwiz Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
2. W sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się z nami (prywatnosc@itwiz.pl) lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (itwiz.iod@discretia.pl).
3. Twoje dane osobowe, zawarte w formularzu, będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach marketingowych przez okres niezbędny do realizacji tych celów, jednak najpóźniej do cofnięcia przez Ciebie zgody. Pamiętaj, że zgoda jest dobrowolna i możesz cofnąć ją w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do chwili cofnięcia zgody.
4. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcy rozwiązań informatycznych, hostingodawcy i in.).
5. Przysługuje Ci prawo: (i) dostępu do danych, (ii) ich sprostowania/poprawiania, (iii) usunięcia, (iv) ograniczenia przetwarzania, (v) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania, (vi) przenoszenia danych, (vii) cofnięcia zgody na przetwarzanie, (viii) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację celu przetwarzania.

Zgadzam się na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych pochodzących od Best Online oraz ITwiz Media Group sp. z o.o. 

 
 

 
 

 


Netia to jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, część Grupy Cyfrowy Polsat. Na rynku B2B Netia oferuje wszechstronne realizacje teleinformatyczne: od usług głosowych (tradycyjnych oraz IP), transmisji danych, dostępu do Internetu, po najnowocześniejsze rozwiązania zintegrowane, oparte o przetwarzanie w tzw. chmurze oraz zaawansowane usługi Centrum Danych.

Netia zapewnia również kompleksowe podejście w temacie bezpieczeństwa danych. Dzięki wysoce rozwiniętej własnej infrastrukturze IT oraz wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej dostarczamy skuteczne rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo danym firmowym.

Z uwagi na różnorodność potrzeb Klientów, Netia postanowiła - obok obecnej chmury opartej o wirtualizację Microsoft Hyper-V - stworzyć nową chmurę VMware. Zostanie ona przekazana dla Klientów na początku 2019 roku.

Jeśli klient nie chce inwestować we własne serwery, a rozwiązania cloud computing nie spełniają jego wymagań, Netia oferuje także Serwery Dedykowane oparte o rozwiązania jednego z czołowych dostawców. Netia oferuje również usługi telekomunikacyjne oraz z obszaru cyberbezpieczeństwa, w tym Backup-as-a-Service.

Specjaliści Netii mają doświadczenie w migrowaniu całych serwerowni klienta. W przypadku chmury zapewniają polskojęzyczne wsparcie doświadczonych inżynierów, którzy zarówno budowali chmurę Netii, jak i zajmują się jej utrzymaniem oraz wsparciem klientów.

Fundamentem dla usług outsourcingu IT Netii są bezpieczne obiekty Data Center zlokalizowane w Polsce. Rok temu Netia rozbudowała podstawowe Data Center na ul. Poleczki w Warszawie o najnowocześniejszą komorę o powierzchni ponad 300 m2, która jest już prawie całkowicie zapełniona. Jest to obecnie jedno z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce i Europie. Szybki rozwój grupy produktowej Data Center & Cloud Netii sprawia, że w niedługim czasie uruchomione zostanie kolejne centrum danych, które wzmocni potencjał kolokacyjny Netii.

Prelegenci

Jakub Sierakowski, Członek Zarządu Usecrypt
Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka specjalizacja Inżynieria Komputerowa. W latach 2006 – 2010 odpowiedzialny za projektowanie oraz tworzenie systemów IT wspierających działalność Instytucji Publicznych, co znacząco wpłynęło na poznanie specyfiki oraz procesów Sektora Publicznego. Od 2010 roku Kierownik projektów wdrożeniowych dużych systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Spółkach Skarbu Państwa podlegających pod Ministra Obrony Narodowej. Uczestniczył w projektowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego wdrażanego na potrzeby przechowywania i przetwarzania danych Polskiej Armii. Entuzjasta LEAN Management oraz optymalizacji procesów.
Od 2015 roku związany z sektorem cybersecurity i spółką UseCrypt S.A., gdzie jako Członek Zarządu odpowiedzialny jest za rozwój aplikacji UseCrypt Safe, aplikacji desktopowej służącej do bezpiecznego przechowywania i przesyłania danych oraz UseCrypt Messenger, szyfrowanego komunikatora na urządzenia mobilne.
Tomasz Orłowski, Kierownik Działu Produktowego ICT w Netii
Kierownik Działu Produktowego ICT i jednocześnie product manager rozwiązań bezpieczeństwa IT w Netii. Od prawie 15 lat związany jest z branżą IT/Telco, gdzie budował i zarządzał ofertą produktową ICT i usług konwergentnych dla klientów biznesowych i odpowiadał za strategię produktową u największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW oraz studiów menedżerskich na Akademii Leona Koźmińskiego. Odpowiadał za strategię produktową u operatorów telekomunikacyjnych: T-Mobile, GTS i Orange. Specjalista w dziedzinie usług cyberbezpieczeństwa, trener, prelegent i marketer. Prywatnie pasjonat motoryzacji, motocyklista i podróżnik.0 button