Archiwum roczne: 2015


Fragment webinarium dotyczącego zarządzania infrastrukturą IT

Zapraszamy do obejrzenia fragmentów webinarium, którego partnerem była firma CA pt. “Zmiana znaczenia zarządzania infrastrukturą IT we współczesnej ekonomii​”. Pełny zapis webinarium dostępny jest na tej stronie. Aby je obejrzeć w całości należy się zalogować. Jeżeli nie posiadacie Państwo konta w serwisie można je założyć.


Tematyka webinarium obejmuje odpowiedzi na poniższe pytania:
– Czym jest prawdziwe, jednolite podejście do zarządzania infrastrukturą?
– Jak takie podejście pomoże w budowie sprawności działania i przyczyni się do zwiększenia wydajności?
– Jak objąć planowaniem całe IT i centrum danych?
– W jaki sposób CA Technologies może w tym pomóc?


Fragment webinarium: Skuteczna ochrona infrastruktury krytycznej

Zapraszamy do obejrzenia fragmentów webinarium McAfee i ITwiz pt. “Skuteczna ochrona infrastruktury krytycznej​”. Całość zapisu webinarium dostępna jest na tej stronie. Aby je obejrzeć w całości należy się zalogować. Jeżeli nie posiadacie Państwo konta w serwisie można je założyć.


Przemysłowe systemy sterowania i zarządzania odpowiedzialne za monitorowanie i administrowanie krytycznymi infrastrukturami w takich obszarach jak energetyka, gazownictwo, wodociągi czy transport przestały być systemami wyizolowanymi i stały się częścią większych infrastruktur działających w oparciu o protokół IP. Taka ewolucja usprawniła działanie oraz zarządzanie przemysłowymi systemami sterowania, jednocześnie narażając je na zagrożenia, przed którymi ochrona nie jest możliwa bez dodatkowego wsparcia.

McAfee dzięki swoim produktom, zespołowi McAfee Labs, oraz wieloletniemu doświadczeniu jest w stanie zapewnić:
– wysoki poziom bezpieczeństwa infrastrukturom krytycznym
– dostarczyć narzędzia pozwalające na podjęcie natychmiastowych działań prewencyjnych oraz wykonanie szybkich i szczegółowych analiz wykrytych incydentów bezpieczeństw


Fragment webinarium Rewolucja w tworzeniu oprogramowania w firmie dzięki DevOps

Zapraszamy do obejrzenia fragmentów webinarium pt. “Rewolucja w tworzeniu oprogramowania w firmie dzięki DevOps”. Całość zapisu webinarium dostępna jest na tej stronie. Aby je obejrzeć w całości należy się zalogować. Jeżeli nie posiadacie Państwo konta w serwisie można je założyć.

DevOps umożliwia przyspieszenie dostarczania oprogramowania, zwiększenie jego niezawodności i ułatwia zarządzanie złożonością usług i systemów w firmie.
W DevOps nie chodzi tylko o zwiększenie liczby wdrożeń, lecz o poprawę komfortu i efektywności pracy wraz z podniesieniem poziomu jakości tworzonych lub modyfikowanych systemów.

DevOps zapewnia następujące korzyści:
– Przyspieszenie dostarczania rozwiązań – nowych aplikacji, wprowadzanie zmian w już istniejących aplikacjach i poprawek do tworzonych aplikacjach
– Zwiększenie niezawodności – poprawa jakości i wydajności, poprawa odczuć użytkownika związanych z korzystaniem z oprogramowania
– Lepsze zarządzanie złożonością zwłaszcza w przypadku złożonych usług i niejednorodnych systemów, ograniczonych budżetów i rozproszonych zespołów programistycznych i wielu partnerów ITFragment webinarium Nowa macierz All-flash

Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinarium dotyczącego rozwiązań macierzowych NetApp.
Całość zapisu webinarium dostępna jest do obejrzenia na tej stronie. Aby je obejrzeć w całości trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem. Jeżeli nie posiadacie Państwo konta w serwisie można je założyć.

Macierze All-flash zapewniają wirtualizację desktopów i serwerów, wydajność dostępu do danych (Najniższy współczynnik $/IOP w ergonomicznym opakowaniu) i konwergentność. Do najważniejszych cech w obszarze wirtualizacji można zaliczyć:
• Dynamiczne przenoszenie danych
• QoS
• Filozofia ‚scale-out’ w trzech wymiarach

Wśród prezentowanych rozwiązań znalazła się macierz all-flash NetApp EF560 oraz macierz hybrydowa NetApp E5600, umożliwiające optymalizację pamięci flash.


Zapraszamy na webinarium dotyczące rozwiązań storage

Zapraszamy na webinarium dotyczące rozwiązań macierzowych. Macierze All-flash zapewniają wirtualizację desktopów i serwerów, wydajność dostępu do danych (Najniższy współczynnik $/IOP w ergonomicznym opakowaniu) i konwergentność.

Rejestracja na webinarium.

Wśród prezentowanych rozwiązań znajdzie się macierz all-flash NetApp EF560 oraz macierz hybrydowa NetApp E5600, umożliwiające optymalizację pamięci flash. Macierz EF560 można wykorzystać w konfiguracjach hybrydowych obejmujących zarówno napędy SSD, jak i dyski tradycyjne. Zarówno macierz all-flash EF560, jak i hybrydowa E5600 działają z oprogramowaniem NetApp SANtricity 8.20, które zapewnia uaktualnianie oprogramowania sprzętowego dysków w trybie online. EF560 i E5600 współpracują z narzędziami VMware vSphere, Oracle Enterprise Manager, Microsoft Systems Center i Splunk. Dodatkowo oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową NetApp OnCommand umożliwia planowanie pojemności i wykorzystania pamięci masowej.