BigData – jak wyszukać i analizować dane niestrukturalne? 

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

FINDWISE_baner_v2

Rejestracja


Zapraszamy do obejrzenia fragmentu webinarium. Całość zapisu webinarium dostępna jest do obejrzenia na tej stronie. Aby je obejrzeć w całości należy się zalogować. Jeżeli nie posiadacie Państwo konta w serwisie można je założyć.
 
 
Obejrzyj zaproszenie na webinarium. 
 
 

 

Agenda


14:00 – 14:05 Wprowadzenie do webinarium
14:05 – 14:15 Co może być źródłem danych firmowych i w jaki sposób pozyskiwać informacje? Co wyróżnia podejście Findwise przy tworzeniu repozytoriów danych? Paweł Wróblewski, szef polskiego oddziału Findwise.
14:15 – 14:40 Scenariusze zastosowań narzędzi do wyszukiwania danych. Demonstracja narzędzi wyszukiwania Findwise na przykładzie analizy danych nieustrukturyzowanych o zdarzeniach drogowych i wypadkach. Tomasz Sobczak – konsultant Findwise
14:40 – 15:15 Praktyczne zastosowanie narzędzi wyszukiwania informacji – dyskusja z udziałem chatu, prowadzenie: Przemysław Gamdzyk – Evention

Opis

Temat: BigData – jak wyszukać i analizować dane niestrukturalne?

Webinarium dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwiązań Big Data

Hasło BigData i wielkie obietnice, jakie za nim stoją, znają już chyba wszyscy. Zejdźmy jednak do praktyki działalności firm i porozmawiajmy o tym, jak lepiej i skutecznie wykorzystywać informacje, które już dzisiaj są w firmach. W trakcie naszego webinarium chcemy mówić nie o wizjach, ale bardzo praktycznych aspektach podejścia do dużych zbiorów danych.
W praktyce działalności dużych firm i instytucji gromadzone są nie tylko duże ilości danych, ale przede wszystkim różnorodne dokumenty elektroniczne – od plików PDF do poczty elektronicznej. Przeszukiwalne zasoby bazodanowe to tylko fragment całego repozytorium informacji w firmie. Pliki na serwerach i komputerach również nie stanowią całości. By można było skutecznie docierać do całości informacji w organizacji, trzeba dysponować odpowiednimi narzędziami do jej wyszukiwania i analizy.
Prosty search, który znamy wszyscy z Internetu, nie wystarczy. Firmowe repozytoria danych są inne niż sam Internet, tutaj liczy się szybkość dotarcia do szukanej informacji i głębokość możliwości analizy.
W BigData liczy się wielkość zasobów, tempo napływania nowych danych, a także ich różnorodność. Do informacji i danych gromadzonych w różnych formatach, na różny sposób, trzeba stosować odmienne narzędzia przeszukiwania i analizy. Dla tekstów to zaawansowane algorytmy lingwistyczne, do złożonych obiektów i dokumentów potrzebna jest umiejętność agregowania opisowych metadanych, do logów systemowych inteligentne algorytmy potrafiące powiązać ze sobą informacje ukryte.
W trakcie webinarium chcemy porozmawiać o tym, jak efektywnie wykorzystywać dostępne dzisiaj narzędzia służące do poruszania się po wielkich zbiorach danych niestrukturalnych, jaką skuteczną strategię implementacji takich rozwiązań przyjąć w firmie, jak sprawić, by firma była w stanie efektywnie konsumować informacje, które już posiada.
Webinarium ma mieć formę porady eksperckiej – czekamy na Państwa pytania i prośby o konsultację we wskazanych tematach – co można zgłaszać na etapie rejestracji na webinarium. W jego trakcie skupimy się na zagadnieniach zgłaszanych przez Państwa. Wszystko co dotyczy BigData w kontekście wyszukiwania i analizy informacji niestrukturalnych – zaproszeni eksperci firmy Findwise czekają, by podjąć temat. Firma Findwise specjalizuje się w usługach doradczych związanych z wdrażaniem różnorodnych rozwiązań wyszukiwania informacji w przedsiębiorstwie.

Prelegenci


Paweł WróblewskiPaweł Wróblewski, Regional Manager Findwise
Regional Manager Findwise od chwili wejścia firmy na polski rynek w grudniu 2011 r. Wcześniej przez dwa lata pracował jako Architekt Systemów Wyszukiwania Informacji w Asseco Poland i kolejne dwa na analogicznym stanowisku w ABG SA. W latach 2002-2005 był Projektantem Oprogramowania dla systemów zarządzania informacją i analizy kryminalnej w firmie ACSYS BSC. Pasjonat systemów wyszukiwania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tomasz.sobczakTomasz Sobczak, konsultant w firmie Findwise
Tomasz Sobczak – konsultant w firmie Findwise, wdraża rozwiązania oparte o systemy wyszukiwania i przetwarzania danych. Wcześniej pracował w Agora S.A (2010-2013), gdzie poza pracami projektowymi w ramach portalu Gazeta.pl, był odpowiedzialny za utrzymanie i rozwój wyszukiwarki. Organizator grupy dyskusyjnej Enterprise Search Warsaw Meetup. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Entuzjasta tematyki analizy języka naturalnego (NLP) i przetwarzania dużych wolumenów danych.
 
 
 
 
 
 
 
 
Przemysław GamdzykProwadzący webinarium Przemysław Gamdzyk
Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych.

W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był założycielem. Aktualnie Prezes spółki Evention wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki.

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk. Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

Partnerzy


 
findwise_logo

 
 
Odwiedź stronę Findwise!

 
 
Współpraca:

EVENTION
 
 

Regulamin konkursu


Weź udział w konkursie i wygraj Kindle!

REGULAMIN KONKURSU – wersja dla tych którzy mają mało czasu:
1. Podajesz odpowiedź na pytanie w formatce rejestracyjnej.
2. Komisja ocenia najlepszą odpowiedź.
3. Trzeba oglądać transmisję webinarium na żywo aby potwierdzić swoje zwycięstwo.

REGULAMIN KONKURSU – pełny tekst
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej “Konkursem”) jest Best Online z siedzibą w Ząbkach, kod 05-091, przy ul. Wiśniowa 6, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma FINDWISE zwana dalej Fundatorem.
3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”) wytypowana przez Organizatora.
6. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
7. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 października 2014 i trwa do wyłonienia zwycięzców.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby zarejestrowane na webinarium.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy oraz strony umów cywilno-prawnych zawieranych przez Organizatora, osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne. Uczestnikiem może zostać każda osoba pełnoletnia, która spełni wymagania Regulaminu.
4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która legitymuje się ważnym dowodem osobistym wydanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić wszystkie poniższe warunki:
a) Poprawnie przeprowadzić rejestrację na webinarium.
b) Uczestniczyć w webinarium w dniu jego transmisji.
c) Udzielić poprawnej, najlepiej ocenionej przez Jury odpowiedzi na pytanie konkursowe.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłócenia sieci teleinformatycznych, treści przesyłane w zgłoszeniu lub indywidualne ustawienia urządzeń, za pomocą których Uczestnik wysyła zgłoszenie oraz sposoby ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci, za pośrednictwem których są wysyłane zgłoszenia.
7. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki sprzętu komputerowego, oprogramowania, oraz innych zaistniałych na skutek brania udziału w Konkursie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego z przyczyn niezależnych od niego.

§ 3. NAGRODY
Kindle1. Nagrodą w konkursie jest czytnik Kindle Fire HDX o wartości nie większej niż 650 zł.
2. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda. Zwycięzcom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. W przypadku zrzeczenia się, nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora. W takim wypadku nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy.
3. Jednemu Uczestnikowi w jednej edycji Konkursu może być przyznana wyłącznie jedna nagroda. Otrzymanie nagrody jest możliwe po spełnieniu warunków opisanych w § 4.
4. Organizator nie udziela gwarancji na nagrody przyznane w Konkursie.
5. Wszystkie nagrody w danej edycji Konkursu zostaną dostarczone do Zwycięzcy w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu i przesłania przez Zwycięzcę niezbędnych danych teleadresowych umożliwiających wysyłkę.
 
 

§ 4. ZASADY KONKURSU
1. Uczestnicy webinarium odpowiadają na 1 pytanie konkursowe zadawane podczas rejestracji na webinarium.
2. Zwycięzcą jest osoba, której odpowiedź zostanie uznana przez Komisję za najlepszą.
3. Werdykt Organizatora jest ostateczny.

§ 5. SPOSÓB WYDAWANIA NAGRODY W KONKURSIE PROMOCYJNYM
1. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, podany podczas rejestracji nie później niż 72 godziny po zakończeniu Konkursu.
2. Zwycięzcy mają obowiązek w ciągu 7 dni przesłać na wskazany przez organizatora adres e-mail swoich danych teleadresowych, w celu umożliwienia organizatorowi przesłanie nagrody.
3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadku nie przesłania przez Uczestnika informacji, o której mowa w § 5 ust. 2 w podanym powyżej w terminie Uczestnik ten traci prawo do nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania, bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany, lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku Nagroda decyzją Organizatora może zostać przekazana kolejnemu Uczestnikowi, który spełnia kryteria Zwycięzcy.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez przedwczesne wysyłanie prawidłowych odpowiedzi jeszcze przed ich oficjalnym przedstawieniem podczas transmisji lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, dany Uczestnik Konkursu zostanie wykluczony w procesie przyznawania nagród. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie w tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń. Niespełnienie warunków regulaminu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora oraz Fundatora jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

§ 6. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora podany w §1 ust.1 Regulaminu w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia transmisji webinarium. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę jak również dokładny opis i powód reklamacji.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamacje.
3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 7. DANE OSOBOWE
1. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przez cały czas trwania Konkursu niniejszy Regulamin będzie do wglądu na stronie www.e-webinaria.pl .
2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez właściwy sąd powszechny.
Przesyłając odpowiedź na pytanie konkursowe, Uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Dodaj komentarz