Gdzie jest PESEL Jana K. Dlaczego przetwarzamy jego dane osobowe? – Platforma odpowiadająca na wymagania RODO 

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

 
 

 

 

Agenda

 
Od 25 maja 2018 roku każda organizacja, która zbiera, przetwarza i kontroluje dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, nawet jeżeli jest spoza Unii Europejskiej, będzie zobowiązana do przestrzegania przepisów RODO (Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). W związku z wejściem w życie RODO organizacje będą zobligowane do wykazania zgodności z zapisami rozporządzenia oraz do zaprezentowania, że posiadają techniczne oraz organizacyjne środki, umożliwiające egzekwowanie przepisów.
 
W dużym uogólnieniu wprowadzenie RODO oznaczać będzie, że dane nie mogą być zbierane i udostępniane przez organizacje w sposób nieokreślony. Organizacja musi wiedzieć dokładnie, gdzie przechowuje dane osobowe, kiedy były zebrane, kto ma do nich dostęp i je używa oraz w jakim celu.
 
W ramach przygotowania do zgodności z przepisami RODO należy wziąć pod uwagę szereg obszarów i wykonać odpowiednie działania. Przedstawiamy niektórych z nich, wskazując proponowane przez nas podejście.Dostosowania systemów IT i procesów w firmie do unijnej reformy ochrony danych osobowych RODO/GDPR
Istotnym krokiem, na drodze do przygotowania organizacji do zgodności z rozporządzeniem RODO jest Inwentaryzacja, w ramach której porządkowana jest w organizacji wiedza odnośnie przetwarzanych danych osobowych. W ramach tego etapu następuje opracowanie dokładnego i uporządkowanego opisu badanych danych, uwzględniając ich lokalizację,jak również ustalenie rodzaju danych oraz rodzaju osób, których dane osobowe są udostępniane.
 
W tym obszarze proponujemy wykonanie analizy procesów oraz danych wraz z ich powiązaniem między sobą. W ramach prowadzonych prac stosujemy platformę SAP PowerDesigner, która wykorzystując możliwości budowy modeli procesów oraz baz danych, a także mechanizmy inżynierii odwrotnej oraz importu modeli posiadanych przez organizację, umożliwia stworzenie uporządkowanego i zrozumiałego, opisu struktur danych oraz miejsc przechowywania danych osobowych.

Prelegent: Slawomir Karwat, Solution manager, MDSap
11 lat doświadczenia w obszarze Data and Technology – projektowanie i wdrażanie architektur systemów Business Inteligence (systemy, transakcyjne, hurtownie danych, rozwiązania raportujące)
• Kierownik projektów - realizacja projektów w obszarze Business Inteligence (hurtownie danych, zarządzanie metadanymi, systemy raportowe)
• Projektowanie architektury dla wdrażanych rozwiązań z zakresu Business Inteligence
• Konsultant d-s produktów bazodanowych
• Analiza i projektowanie systemów GDPR
• 5 lat doświadczenia w branży telekomunikacyjnej ( wdrażanie, utrzymanie systemów telekomunikacyjnych)
GDPR_picture