Dzienne archiwum: 17 czerwca 2015


Zarządzanie tożsamościami uprzywilejowanymi – zaproszenie na webinarium

Robert Pater, Senior Consultant, Information Security w firmie CA zaprasza na webinarium 30 czerwca. Oglądaj na żywo od 13:00. Zarejestruj się!

Podczas webinarium uzyskasz m.in. odpowiedzi na pytania: gdzie w organizacji wykorzystywane są tożsamości uprzywilejowane? W którym miejscu pojawia się ryzyko związane z niewłaściwym zarządzaniem uprawnieniami uprzywilejowanymi oraz ryzyko związane z brakiem rozliczalności dla takich uprawnień?